Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Phụ kiện và các thành phần liên quan

Phụ kiện

Phù hợp để mở rộng chức năng của các cầu dao ngắt mạch.

Có nhiều dòng sản phẩm khác nhau gồm các phụ kiện gắn trong và gắn ngoài. Có thể tùy ý chọn các phụ kiện này để làm cầu dao được an toàn và thuận tiện.

Phụ kiện gắn trong

Các phụ kiện này được lắp đặt bên trong cầu dao. Có loại phụ kiện sẽ chỉ báo về trạng thái điện của cầu dao, hoặc những loại phụ kiện khác lại ngắt cầu dao bằng thao tác từ xa.

Phụ kiện gắn trong

Phụ kiện gắn ngoài

Các phụ kiện này được gắn bên ngoài cầu dao. Có loại phụ kiện sẽ vận hành tay gạt cầu dao, hoặc những loại phụ kiện khác lại khóa tay gạt đó để ngăn ngừa hoạt động.

Phụ kiện gắn ngoài

Máy thử cầu dao

Đối với các cầu dao điện tử sê-ri WS-V, trong khoảng 125 đến 250A, thiết bị này có thể thực hiện các bài kiểm tra ngắt nhả và theo dõi cũng như cài đặt các đặc điểm hoạt động.

Máy thử cầu dao
đầu trang