Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Cầu dao khối đúc

Cầu dao khối đúc (MCCB)

Các sản phẩm hỗn hợp nhiều loại phù hợp nhất cho việc bảo vệ quá tải và đoản mạch.

Đây là những sản phẩm cơ bản nhất để bảo vệ mạch điện áp thấp. Sê-ri WS-V, các LVCB mới nhất của Mitsubishi hiện nay đều có nhiều chủng loại khác nhau.

Cầu dao khối đúc (MCCB)

Các cầu dao khối đúc (MCCB) sẽ mở và đóng mạch điện áp thấp, và ngắt quá dòng (dòng quá tải hoặc đoản mạch) một cách tự động để bảo vệ dây dẫn điện/dây dẫn mạch.

Cầu dao khối đúc (MCCB)

Cầu dao bảo vệ động cơ

Loại cầu dao này là loại MCCB định mức 225 Amp hoặc thấp hơn, và được dùng để bảo vệ động cơ và hệ thống dây điện hoặc dây dẫn liên quan.

Cầu dao bảo vệ động cơ
đầu trang