Start main contents

Sản phẩm

Print Page

Sản phẩm

Rờ-le chống rò điện tiếp đất

Rờ-le chống rò điện tiếp đất

Tạo thiết kế bảo vệ rò điện tiếp đất một cách linh hoạt.

Các rờ-le chống rò điện tiếp đất sẽ phát hiện dòng rò tiếp đất cho mạch đơn.

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZBA

Rờ-le này là loại tự giữ bằng điện, được gọi là loại tiết kiệm-nhỏ gọn, và có thể dùng để tiết kiệm không gian.

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZBA

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZSA

Rờ-le này là loại tự giữ bằng cơ học, được gọi là loại tiêu chuẩn, và có thể kết hợp với các MCCB hoặc Bộ tiếp xúc bằng hai tiếp điểm đầu ra.

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZSA

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZHA

Rờ-le này là loại tự giữ bằng điện, được gọi là loại sẵn có xung hài (harmonic surge ready), và phù hợp để sử dụng trong mạch bộ biến tần có thể có bộ lọc chủ động và mạch DPDC.

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZHA

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZLA

Rờ-le này là loại tự giữ bằng cơ học, được gọi là loại sẵn có xung hài (harmonic surge ready), và phù hợp để sử dụng trong mạch bộ biến tần có thể có bộ lọc chủ động và mạch DPDC.

Rờ-le chống rò điện tiếp đất - NV-ZLA
đầu trang